DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
DOFINANSOWANIE
42 375,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
52 968,75 zł

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny