Wniosek wypłatę o dodatku osłonowego można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

KRYTERIUM DOCHODOWE

 Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku to:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

–  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

WYSOKOŚĆ DODATKU w 2024r wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, tron kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w gminie Tłuszcz można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (pokój numer 6) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski składane elektronicznie tj. za pośrednictwem e-Puap powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, który można złożyć na wniosku w formie PDF.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 

Jak złożyć podpis na wniosku: https://youtube.com/watch?v=auvZWv2M0aY&feature=share

 

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Pomóż tym, dla których Święta to wyzwanie. Podaruj im spokój swoją bezinteresowną pomocą.

POTRZEBNE SĄ:

  • PRODUKTY SPOŻYWCZE
  • SŁODYCZE
  • CHEMIA GOSPODARCZA
  • KOSMETYKI
  • ODZIEŻ
  • MIŁE NIESPODZIANKI

ZBIÓRKA DARÓW W MIODZIO BARZE W TŁUSZCZU DO DNIA 20 GRUDNIA 2023 ROKU

Zgłoś potrzebującą rodziną: 509312510

Masz pytania lub chcesz pomóc dzwoń: 509312510

 

 

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych m.in.: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa- mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 221 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3,28500 ton żywności w formie paczek żywnościowych.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizowaniu Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus kierujemy do dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy, pracownikom gospodarczym Urzędu Miasta Tłuszcz i pracownikom OPS w Tłuszczu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny