Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, w ramach realizacji projektu „Skuteczne pomaganie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna poszukuje 2 pracowników socjalnych.

Szczegóły oferty:

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Formularz oferty (*pdf)

Wzór umowy o pracę (*pdf)

W dniach 18-19 kwietnia w godzinach 9.00-12.00 wydawana będzie żywność ( za miesiąc kwiecień) dla osób, które zgłosiły się do OPS Tłuszcz i zostały zakwalifikowane do otrzymania paczek żywnościowych.
Odbiór paczek realizowany jest w Tłuszczu, ul. Długa 33
( budynek dawnej lecznicy weterynaryjnej).

„ SKUTECZNE POMAGANIE”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu od 01.04.2018 r realizuje projekt pn. „ Skuteczne pomaganie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez OPS w Tłuszczu
oraz poprawa jakości obsługi osób w zakresie umożliwienia im przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej.

Efektem projektu „ Skuteczne pomaganie” będzie zmiana organizacji i sposobu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu przy założeniu, że istotnym i kluczowym elementem systemu pomocy społecznej jest świadczenie pracy socjalnej.

W ramach projektu powstanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany od 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 416 005,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 416 005,15 zł

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny