WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!

29-07-2014

„Aktywni na rynku pracy”

Projekt „Aktywni na rynku pracy”  realizowany  przez  firmę Syntea S.A. jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co za tym idzie wsparcie oferowane w ramach przedsięwzięcia jest całkowicie bezpłatne.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 90 osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z woj. mazowieckiego i podniesienie ich zdolności do zatrudnienia.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • - Poradnictwo Psychologiczne – 6 godzin/Osobę
 • - Poradnictwo Zawodowe – 6 godzin/Osobę
 • - Certyfikowane Szkolenie Zawodowe:
  • • Multimedia w reklamie (3 grupy 10 osobowe, 60 h)
  • • Systemy prezentacji informacji w biznesie (3 grupy 10 osobowe, 50 h)
  • • Programowanie serwisów www (3 grupy 10 osobowe, 50 h)
 • - Staże Zawodowe – Wszyscy Uczestnicy Projektu odbędą 3 miesięczne staże w przedsiębiorstwach
 • - Pośrednictwo Pracy – Każdy z Uczestników Projektu otrzyma min. 4 sprawdzone oferty pracy, a co najmniej 18 osób uzyska zatrudnienie.

Czytaj dalej »

Świętojański Marsz Nordic Walking

10-07-2014

swNordic11a

Fundusz alimentacyjny

09-07-2014

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w mieście i gminie Tłuszcz realizowane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 (pok. nr 3 i 23)

Pracujemy w godzinach:

 • Poniedziałek 8:00 – 16:00
 • Wtorek 8:00 – 18:00
 • Środa 8:00 – 16:00
 • Czwartek 8:00 – 16:00
 • Piątek 8:00 – 14:00

 

Informacje ogólne

 

Świadczenia rodzinne

09-07-2014

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w mieście i gminie Tłuszcz realizowane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 (pok. nr 3 i 23)

Pracujemy w godzinach:

 • Poniedziałek 8:00 – 16:00
 • Wtorek 8:00 – 18:00
 • Środa 8:00 – 16:00
 • Czwartek 8:00 – 16:00
 • Piątek 8:00 – 14:00

 

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

08-07-2014

ikony-podstrony_karta-duzej-rodziny_0Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

źródło: rodzina.gov.pl