PROJEKT SYSTEMOWY PRZEDŁUŻONY DO POŁOWY 2015 ROKU

30-09-2014

 Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!”. Przez ostatnie 7 lat dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się zrealizować liczne przedsięwzięcia w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu na terenie gminy Tłuszcz. Projekt systemowy daje szansę przekształcania systemu pomocowego w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Warto podkreślić, że możliwość pozyskania środków przez OPS-y jest dobrowolna. Nowe wyzwania jakie stawia rzeczywistość społeczna w naszym kraju wymaga ciągłej pracy i dostosowywania się do potrzeb mieszkańców. Problemy społeczne z którymi się spotykamy są inne niż 20 lat temu. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu nie traci czasu i tworzy ofertę profilowaną zgodnie z potrzebami odbiorców. Trudności ekonomiczne rodzin nie są jedynym problemem na który odpowiadają działaniem instytucje pomocowe. Funkcjonujemy w bardzo dynamicznym krajobrazie społecznym i gospodarczym co wymusza na instytucjach pomocowych wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu :

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

15-09-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE KURSU OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI – W RAMACH PROJEKTU „Twoja przyszłość w twoich rękach ” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 05-240 TŁUSZCZ, UL. WARSZAWSKA 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu :
-OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI

Zapytanie ofertowe

15-09-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE KURSU OGÓLNOBUDOWLANEGO – W RAMACH PROJEKTU „Twoja przyszłość w twoich rękach ” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 05-240 TŁUSZCZ, UL. WARSZAWSKA 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu :
-OGÓLNOBUDOWLANEGO

Zapytanie ofertowe

15-09-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE KURSU MASAŻU REHABILITACYJNEGO , KURSU ANIMATORA ZABAW DZIECIĘCYCH ORAZ KURSU MARKETINGU – W RAMACH PROJEKTU „KOBIETA AKTYWNA II” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 05-240 TŁUSZCZ, UL. WARSZAWSKA 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursów :
- masaż rehabilitacyjny
-animator zabaw dziecięcych
- kurs marketingu

Ogłoszenie

12-08-2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowcy 9- osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych