NABÓR DO PROJEKTU „ Wyzwólmy w sobie energię!”

08-12-2014

Bez tytułu

NABÓR DO PROJEKTU „ Wyzwólmy w sobie energię!”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ogłasza nabór do projektu  „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany jest do 15 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo  mężczyzn ( w tym również niepełnosprawnych) w wieku od 18 do 64 lat zamieszkujących na terenie gminy Tłuszcz.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie w postaci:

- doradztwa zawodowego

- poradnictwa psychologicznego

- poradnictwa prawnego

- poradnictwa socjalnego

- kursu zawodowego: prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kurs na koparko-ładowarki.

Nabór do projektu trwa od 08.12.2014 r. do 09.01.2015 r.

Zgłoszenia do projektu można dokonywać telefonicznie ( nr tel.29 777-52-90) lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10 pok.22

Ogłoszenie

04-12-2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia dla 3-osobowej rodziny ( z rocznym dzieckiem ) od zaraz. Informacje przyjmujemy pod nr: 29 777 52 90 lub osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, pokój nr 22.

Zapraszamy na spektakl pt. „Oświadczyny”

04-12-2014

oswiadczyny_grudzien2014

PROJEKT SYSTEMOWY PRZEDŁUŻONY DO POŁOWY 2015 ROKU

30-09-2014

 Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizuje projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!”. Przez ostatnie 7 lat dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się zrealizować liczne przedsięwzięcia w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu na terenie gminy Tłuszcz. Projekt systemowy daje szansę przekształcania systemu pomocowego w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Warto podkreślić, że możliwość pozyskania środków przez OPS-y jest dobrowolna. Nowe wyzwania jakie stawia rzeczywistość społeczna w naszym kraju wymaga ciągłej pracy i dostosowywania się do potrzeb mieszkańców. Problemy społeczne z którymi się spotykamy są inne niż 20 lat temu. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu nie traci czasu i tworzy ofertę profilowaną zgodnie z potrzebami odbiorców. Trudności ekonomiczne rodzin nie są jedynym problemem na który odpowiadają działaniem instytucje pomocowe. Funkcjonujemy w bardzo dynamicznym krajobrazie społecznym i gospodarczym co wymusza na instytucjach pomocowych wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu :

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe

15-09-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE KURSU OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI – W RAMACH PROJEKTU „Twoja przyszłość w twoich rękach ” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 05-240 TŁUSZCZ, UL. WARSZAWSKA 10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu :
-OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI