Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu informuje, że, w dniach:

– 07.04.2022 (czwartek) w godz.: 9.00-12.00

– 08.04.2022 (piątek) w godz.: 9.00-12.00

– 11.04.2022 (poniedziałek) w godz.: 9.00-12.00

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu   wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Proszę zabrać ze sobą własne torby na spakowanie produktów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy


Продовольча допомога громадянам України

 

Aby ubiegać się o wsparcie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

 

Obywatele Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Tłuszcz, którzy od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Banku Żywności.

 

Obywatele Ukrainy, którzy zostaną zakwalifikowani do pomocy w ramach Banku Żywności (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021) otrzymają paczki pełne różnych produktów spożywczych. Wśród nich m.in. makaron, kasza, mleko, a także artykuły mięsne, rybne i warzywne.

 

Aby ubiegać się o wsparcie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, tel. (29) 777-52-90

 

Щоб подати заяву на підтримку, необхідно звернутися до міського центру соціального захисту населення.

Громадяни України, які проживають на території ґміни Тлущ, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями в Україні, можуть звернутися за продовольчою допомогою до Продовольчого банку.

 Громадяни України, які отримають право на допомогу в рамках Продовольчого банку (Операційна програма «Продовольча допомога» 2014-2020, підпрограма 2021), отримають пакети з різноманітними продуктами харчування. Серед них макарони, крупа, молоко, а також м’ясо, риба та овочі.

Щоб подати заявку на підтримку, зверніться до Центру соціальної допомоги в Тлущі, вул. Варшавська 10 тел.(29) 777-52-90

 

Załącznik/Вкладення

 

 

 

 

Informacja

Obywatelom Ukrainy którzy od 24 lutego 2022 r.  przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli z powodu tych działań wojennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pomoc w postaci jednorazowego  świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na  pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Do złożenia wniosku o świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wymagane jest :

  • posiadanie numeru PESEL ( nadanego po 16 marca 2022 r.)
  • okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.)
  • posiadanie konta bankowego

Wnioski należy pobrać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10  pok. 20 i 22 w godz. 8-16 ( pon., śr., czw.), 8-18 ( wt.), 8-14 (pt.)

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

Громадяни України, які з 24 лютого 2022 року прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави, та громадяни України, які мають карту поляка, котрі приіхали зі своєю родиною до Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями отримують допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло.

Для подання заяви на отримання допомоги у розмірі 300 злотих на особу необхідно:

  • наявність номера PESEL (виданого після 16 березня 2022 р.)
  • пред’явлення паспорта (або іншого документа, що підтверджує законний в’їзд на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року)
  • наявність банківського рахунку

Заявки необхідно завантажити та подати до Центру соціальної допомоги в Тлущі, вул. Варшавська 10 кабінет 20 і 22 години 8:00–16:00 (пн, середа, чт), 8:00–18:00 (вт), 8:00–14:00 (пт)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny