Oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, w ramach realizacji projektu „Skuteczne pomaganie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna poszukuje pracownika socjalnego.

Szczegóły oferty:

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Formularz oferty (*pdf)

Wzór umowy o pracę (*pdf)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny