admin

 

W ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, od 01.09.2019r. realizuje projekt „Punkty Stałej Energii – świetlice środowiskowe”. Czytaj dalej

24 Października 2019 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku miał ogromną przyjemność wziąć udział w uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk, którego celem było określenie zasad współpracy w zakresie podejmowania działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim mających na celu promocję idei nauki przez całe życie, promocję aktywnego i społecznie zaangażowanego stylu życia w każdym wieku oraz budowanie odpowiedzialności obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń. Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpisanie porozumienia skutkować będzie poszerzeniem oferty edukacyjnej dla seniorów. Należy podkreślić, że „edukacja przez całe życie” ma istotne znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, w szczególności poprawie jakości życia w wymiarze intelektualnym i społecznym osób w wieku starszym, co wpływa na ich godne i zdrowe starzenie się. Jest ona uznana za podstawową formę zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

18 października 2019 r.  pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu wzięli udział w warsztatach w ramach kampanii „ Zrozumieć starość” prowadzonych prze Fundację „ ZACZYN” i firmę Promedica 24. Warsztaty zostały przeprowadzone w Klubie Integracji Społecznej w Tłuszczu.

Celem kampanii jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób starszych, a warsztaty będące jej elementem dostarczyły ciekawych i ważnych doświadczeń  naszym  pracownikom, którzy na co dzień pracują również z osobami w podeszłym wieku.

Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem kombinezonów geriatrycznych (tzw. symulatorów starości), pozwalających na własnej skórze poczuć ograniczenia związane z procesem starzenia się.

Czytaj dalej

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny