„KAŻDY MA COŚ, CO MOŻE DAĆ INNYM”

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu działa Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu. Placówka pracuje na podstawie ustawy – Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Nasza placówka pracuje w godzinach 10-18 i przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 15 r. ż. W trakcie roku szkolnego placówka oferuje dzieciom i rodzicom zajęcia bezpłatne i odpłatne. W okresach wolnych od nauki szkolnej, cyklicznie prowadzimy oferty zajęć podczas ferii zimowych i letnich. W placówce pracuje wychowawca i asystent rodziny.

  • Kierownik\wychowawca placówki – mgr Anna Kujawa

Tłuszcz ul. Kościuszki 7 tel. 606-949-140

e-mail: anna.kujawa@opstluszcz.pl  i  ppdir-tluszcz@wp.pl

FB:  https://www.facebook.com/Punkt-Pomocy-Dziecku-i-Rodzinie

  • Asystent rodziny – Sylwia Kurek

Tłuszcz ul. Kościuszki 7 tel. 606-949-140

e-mail: sylwia.kurek@opstluszcz.pl

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu

oferuje usługi m.in.:

Asystent rodziny

Sylwia Kurek

Terapia neurorozwoju

mgr Jarosław Pleta

Nauka gry na gitarze

Rafał Dzikowski

Zajęcia logorytmiczne

mgr Ewelina Szafran

Zajęcia z arteterapii

mgr Anna Kujawa

Pomoc w odrabianiu prac domowych

wychowawca placówki – mgr Anna Kujawa

Warsztaty szycia

mgr Anna Kujawa

Wolontariat na rzecz placówek

Dzieci i młodzież

  • Z powodu pandemii Covid-19 niektóre zajęcia w placówce są zawieszone lub odbywają się w mniejszych grupach.                            

 

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ Tłuszcz

REKRUTACJA Tłuszcz

Rodo

OPS_Tluszcz_oświadczenie_rodzica_uczestnika_covid

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OPS_Tłuszcz

 

 

Plan zajęć w PPDiR

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 2020

Sprawozdanie z pracy PPDiR za rok 20201

Plan pracy PPDiR w roku 2021

Plan pracy PPDiR w roku 2022

Karta zgłoszeniowa – do pobrania

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : /opstluszcz/skrytka
takrodzina.pl
Miodzio wioska w Tłuszczu
Karta dużej rodziny